Tuesday, February 28, 2012


I made this widget at MyFlashFetish.com.

SEKOLAH SK.CHANGKAT LADA 3

KURSUS LATIHAN PENGGUNAAN EDUWEBTV VERSION 2.0 PADA 5.5.2011

MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL 1432H/2011M PADA 25.2.2011

MAJLIS ANUGERAH NILAM BERAKHIR MAC 2011

HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH SK.CHANGKAT LADA 3 PADA 16 MEI 2011


I made this widget at MyFlashFetish.com.

LATIHAN DAN CERAMAH DARI BOMBA DAN PENYELAMAT SRI ISKANDAR PADA 18.5.2011(RABU)

PN.NORMALA BT. IDRIS
(PENOLONG KANAN PENTADBIRAN)
TN.HJ.SHAHARDIN B. ISA
PENOLONG KANAN HEM
EN.MOHD ROSLI B. SHAFIE
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

PUSAT SUMBER SK.CHANGKAT LADA 3 2011

PENGENALAN

Pusat Sumber Sekolah memainkan peranan penting untuk menawarkan kemudahan dan laluan intelektual kepada maklumat untuk membina masyarakat berilmu .

Pusat Sumber SK.Changkat Lada 3 akan berusaha untuk menyediakan perkhidmatan terbaik dengan menawarkan sumber-sumber dan aktiviti yang dapat menyumbang kepada pembelajaran sepanjang hayat .

VISI PS SK.CHANGKAT LADA 3

Membudayakan teknologi pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

MISI PS SK.CHANGKAT LADA 3

Merealisasikan visi PSS dan berazam untuk :

* Menjadikan Pusat Sumber pusat penyebaran ilmu dan maklumat.

* Memastikan pelajar dan guru merupakan pengguna idea-idea dan maklumat berkesan.

* Menawarkan kemudahan dan laluan fizikal kepada maklumat.

* Menawarkan kemudahan pengalaman belajar yang menggalakkan pengguna menjadi pelanggan yang pelbagai dan pencipta maklumat yang mahir.

* Menawarkan kepimpinan, pengajaran, dan bantuan rundingcara dalam penggunaan teknologi maklumat dan pengajaran.

* Menawarkan sumber-sumber dan aktiviti yang dapat menyumbang kepada pembelajaran sepanjang hayat.

* Menawarkan kemudahan yang berfungsi sebagai pusat maklumat sekolah.

* Menawarkan dan membekalkan sumber-sumber dan aktiviti-aktiviti pembelajaran.

OBJEKTIF

1. Meningkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran serta prestasi pencapaian akademik

2. Menggalakkan para pelajar dan guru-guru menggunakan kemudahan pengajaran dan

pembelajaran di PSS

3. Menggalakkan tabiat belajar sendiri, tabiat gemar membaca, tabiat ingin tahu atau

bertanya di kalangan para pelajar melalui penggunaan bahan di Pusat Sumber

4. Membantu guru-guru dan para pelajar dalam usaha menghasil dan menilai berbagai

alat-alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran .

5. Mengadakan kemudahan dan perkhidmatan yang sesuai unntuk memenuhi keperluan

para pelajar yang berbeza antara satu sama lain .

6. Melatih para pelajar menggunakan perkhidmatan mengesan maklumat, membuat

kerja rujuan serta menggunakan alat-alat hardware.

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Pusat Sumber SK.Changkat Lada 3 dengan janji ikhlas dan bertanggungjawab sesungguhnya berhasrat secara berterusan akan :

1. Memberi layanan yang adil dan saksama kepada semua pelajar.

2. Mengurus dan menyediakan perkhidmatan terbaik ke arah kecemerlangan pelajar

3. Mewujudkan iklim pusat sumber yang kondusif untuk pembelajaran

4. Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan dan sanggup menerima sebarang pandangan dan cadangan .

MAKLUMAT AMORGANISASI INDUK PSS SKCL3

Penasihat : En.Mohd Shalehin b. Suratman(Guru Besar)
Pengerusi : Pn.Normala bt. Idris(Penolong Kanan 1)
Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj.shahardin b. Isa(PK.HEM)
Naib Pengerusi 2 :En.Mohd Rosli b. Shafie(PK.Ko-Kurikulum)
Setiausaha : Pn.Nor Khabibah bt. Awang(GPM)
AJK :
En.Khairudin b. Uda Talib
Pn.Kalsom b. Mat
Pn.Azlita bt. Abd.Rahman
Pn.Marziana bt. Mohamad
En.Ahmad Razali b. Rahman Zuri
En.Shamsul Kamari b. Abd.Shukor
En.Norizam b. Riman
Pn.Norsuzalima bt. Abd.Ghani

AHLI JAWATANKUASA KERJA PSS 2011

Penasihat:En.Mohd Shalehin b. Suratman
Pengerusi:Pn.Normala bt. Idris
Naib Pengerusi 1:Tn.Hj.Shahardin b. Isa
Naib Pengerusi 2:En.Mohd Rosli b. Shafie
Setiausaha:Pn.Nor Khabibah bt. Awang
AJK:
En.Aznan b. Nuri (Unit Media/ICT)
En.Shamsul Kamari b. Abd.Shukor(Akses)
En.Mawardi b. Ismail(Juruteknik)
En.Ahmad Razali b. Rahman Zuri
Cik Norfazilah bt. Mokhlas
Pn.Hasnah bt. Pandak Ahmad
Pn.Noriah bt. Yusop
Pn.Noranizan bt. Bahaudin
Pn.Azlita bt. Abd.Rahman
Pn.Nazirah bt. Ishak
Nurul As-Shazwani bt. Zulkipli
Laily Mastura bt. NizamPENCAPAIAN 6 BINTANG NILAM TAHAP JAUHARI BERAKHIR MAC 2011

MINGGU ANTI-DADAH PADA 4-8 APRIL 2011